Privacy, AVG/GDPR

Privacystatement en Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens

High Quality Leads

023-2023945

info@hq-leads.com

 

Algemene bepalingen

Deze website is een website van High Quality Leads,

hierna te noemen: “HQ Leads”.

Dit privacy statement van HQ Leads is van toepassing op de eerder genoemde website., plus de overige websites van HQ Leads (o.a.
erkende-glashandel.nl , erkende-dakdekker.nl,
erkende-ongediertebestrijding.nl etc etc)

 1. HQ Leads hecht grote waarde aan de privacy van klanten, Opdrachtgevers en Bezoekers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”). Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd.
 2. Dit privacy statement is van kracht per  22 mei 2018. Een bezoek aan onze websites na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.
 3. De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy statement:

Klanten: geïnteresseerden, aanvragers van reparaties

Opdrachtgever/ Partner: Reparatiebedrijf, Leverancier of dienstverlener

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door ons verwerkt om U in contact te brengen met een van onze partners, Zodat deze partner u kan helpen met reparatie of levering van product en/of dienst, etc

De gegevens die wij verzamelen zijn een telefoonnummer en indien van toepassing de gegevens die er op het contactformulier zijn ingevuld.

Deze gegevens worden alleen gedeeld met deze partner.

 

Persoonlijke informatie

 1. Als u gebruik maakt van de diensten van HQ Leads wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.
 2. De gegevens van Klanten die HQ Leads vastlegt zijn het telefoonnummer van het door de  klant gebruikte telefoontoestel en indien van toepassing: het  ingevulde webformulier: naam, woonplaats
 3. , telefoonnummer en e-mailadres, plus de gegevens aangaande het soort reparatie of info aanvraag.
 4. Via de Website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 5. HQ Leads gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:
 • de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen HQ Leads en de Opdrachtgever;
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.

Uitzondering op het voorgaande zijn cookies als onderdeel van Google Analytics.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van Klanten dieHQ Leads verwerkt, worden door HQ Leads gebruikt om:
  • U per e-mail, per telefoon of WhatsApp op de hoogte te stellen van uw vraag;
  • Uw aanvraag initieel voor te leggen aan door Intercessor geselecteerde Opdrachtgevers;
  • Uw gegevens door te geven aan de Opdrachtgever;
  • U na afloop van de reparatie van een Opdrachtgever een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van de reparatie door de geselecteerde Opdrachtgever, welke informatie Intercessor gebruikt om zijn dienstverlening aan u en andere klanten van Intercessor te verbeteren; en
  • Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Intercessor gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Intercessor.
 2. De persoonsgegevens van Opdrachtgevers die HQ Leads verwerkt, worden door HQ Leads gebruikt om:
  • Een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtgevers op te bouwen;
  • U te informeren over diensten aangeboden door Intercessor en aan hem gelieerde partijen; en
  • U uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van HQ Leads .
 3. Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website, houdt Intercessor algemene bezoekersgegevens bij. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan de Klanten en de Opdrachtgevers te optimaliseren. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden aangewend, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan: info@hq-leads.com

Google Analytics en websitestatistieken

HQ Leads maakt gebruik van Google Analytics en andere websitestatistieken om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en wat het effect is van AdWords-advertenties en mogelijke andersoortige online marketingkanalen.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HQ Leads te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HQ Leads heeft hier geen invloed op.

Verstrekken gegevens derden

HQ Leads verkoopt of verhuurt in geen enkel geval zijn klantlijsten en gegevens aan derden. Gegevens en informatie kunnen enkel aan andere bedrijven die namens HQ Leads werken worden verstrekt om bij te dragen aan het leveren van de diensten van HQ Leads.

Cookies

HQ Leads verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van HQ Leads wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

In het kader van de eerdergenoemde dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. HQ Leads heeft hier geen invloed op.

 

 

Advertentievertoningen en –clicks door advertentienetwerken :

 

HQ Leads participeert in advertentienetwerken, waaronder Google, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben. Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen advertentienetwerken zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door HQ Leads en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van HQ Leads en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste Internetbrowsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de websites van HQ Leads niet beschikbaar zijn.

 

 

Cookies social media

Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

 • Google+
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt.
 • Facebook
  Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.
 • Twitter
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
 • YouTube
  Deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de Youtube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Leest u de privacyverklaring YouTube (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat YouTube met uw persoonsgegevens doen die YouTube met deze code verwerkt.
 • LinkedIn
  Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

 

Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. HQ Leads Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft HQ Leads daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. HQ Leads zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door HQ Leads worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. HQ Leads is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan HQ Leads zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is HQ Leads niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of HQ Leads afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van HQ Leads, vrijwaart Opdrachtgever HQ Leads van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Inschakelen van derden of onderaannemers:

 1. Opdrachtgever verleent HQ Leads hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal HQ Leads Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. HQ Leads heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. HQ Leads zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van HQ Leads, dan is HQ Leads gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. HQ Leads zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en HQ Leads zijn overeengekomen. HQ Leads staat

in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 

Systeembeveiliging

 1. HQ Leads draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Voorbeelden van de maatregelen zijn:
  • in de elektronische omgeving is toegang tot systemen beveiligd door firewall, wachtwoord en versleuteling;
  • alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens
 1. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot de persoonsgegevens van Klanten en Opdrachtgevers. Alleen bevoegde medewerkers en personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.
 2. HQ Leads heeft met leveranciers en derden die zorg dragen voor de eerdergenoemde maatregelen bewerkersovereenkomsten.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens

 1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
 • op inzage van persoonsgegevens;
 • tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen; en
 • op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.
 1. Indien u gebruik wilt maken van een recht als omschreven in lid 1 van dit artikel dan kunt u dat kenbaar maken aan: info@hq-leads.com

 

Bewaartermijnen

 1. Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan.
 2. HQ Leads draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Cliënt of Opdrachtgever niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist.

Links

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. HQ Leads kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande dit privacy statement van HQ Leads, dan kunt u deze richten aan: info@hq-leads.com

Aanpassen privacy statement 

HQ Leads behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacy beleid van HQ Leads.